top of page

UKI PHOTO ALBUM

Pelantikan Pengurus UKI

Perayaan Ekaristi

Perayaan Ekaristi - Mother's Day

Perayaan Ekaristi UKI

Perayaan Ekaristi UKI

Perayaan Ekaristi UKI

Perayaan Ekaristi UKI

Perayaan Ekaristi UKI - Misa & Katekumen

Perayaan Ekaristi UKI - Misa Arwah

Perayaan Ekaristi UKI - Mudika Mass

Perayaan Ekaristi UKI Minggu Palma

Perayaan Ekaristi UKI Minggu Paskah

bottom of page